KTĐT - Sáng qua (6/6), Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tổ chức họp báo giới thiệu nội dung, kế hoạch tuyên truyền về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020 và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Qua một năm triển khai, đến nay 100% tỉnh, TP đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và Văn phòng điều phối (hoặc tổ công tác) giúp việc Ban Chỉ đạo; 36/38 tỉnh, TP đã phê duyệt kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015. Cả nước có 9.121 xã thì có 12% xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí, 50 - 70% số xã đạt được một số tiêu chí cơ bản. Tuy nhiên, theo đánh giá, đại bộ phận cán bộ các cấp và người dân nông thôn còn chưa nhận thức đầy đủ về các nội dung xây dựng NTM, nhất là các vấn đề vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, thu hút nguồn lực, quy hoạch NTM, cách thức phát triển sản xuất… Ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết: Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do công tác tuyên truyền, tập huấn đến người dân và đội ngũ cán bộ vận hành còn ít và chưa xứng tầm. Do đó, chưa tạo ra chuyển biến mạnh trong nhận thức của họ để hành động thiết thực. Đồng thời, chúng ta cũng chưa thông tin đầy đủ và đối thoại, giải đáp thắc mắc cho các đối tác phát triển quốc tế (các nhà tài trợ) tại Việt Nam về sự khác biệt của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác. Vì thế, họ còn băn khoăn trong việc xác định các chương trình hỗ trợ cho giai đoạn 5 năm tới. Trong nước, theo thống kê mới chỉ có 9% doanh nghiệp đầu tư với số vốn chiếm 1% tổng số vốn xây dựng NTM cả nước. "Hiện nay, nhiều địa phương vẫn còn tư tưởng chủ quan, nóng vội và trông chờ, ỷ lại trong quá trình xây dựng NTM. Không ít địa phương coi xây dựng NTM như một công trình và cả nước là một đại công trình. Đó là một quan điểm rất sai lầm" - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hồ Xuân Hùng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư xây dựng NTM nhận định. Chính vì vậy, từ nay đến hết năm 2011 phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đối tác quốc tế để họ tự giác tham gia, đóng góp tích cực vào chương trình. Phương châm của đợt tuyên truyền này là huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị vào xây dựng NTM; dùng đô thị tác động vào nông thôn; lấy công nghiệp tác động vào nông nghiệp; dùng công nhân, trí thức, thương nhân tác động vào nông dân… để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam. Thắng Văn