VH- Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2009; triển khai công tác năm 2010 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tổ chức vừa diễn ra trong hai ngày 8 và 9.3, tại thành phố Đà Nẵng.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo Nhà nước về biển Đông-Hải đảo, Ban Chỉ đạo Phân giới, cắm mốc; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Hội nghị tập trung nghe báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2009 của các ban, Bộ, ngành Trung ương. Theo đó, về thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền đã làm rõ những nỗ lực của đất nước để vượt qua khủng hoảng kinh tế và đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2009. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tiềm năng phát triển và hợp tác của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền đối ngoại với các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện quan trọng của đất nước năm 2009. Đối với nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương đã chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, gắn kết nội dung tuyên truyền biển, đảo vào nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền biển đảo cũng như phân giới, cắm mốc trên đất liền với các nước láng giềng, trong đó đã hoàn thành phân giới, cắm mốc toàn tuyến biên giới trên đất liền với Trung Quốc, tôn tạo, tăng dày cột mốc biên giới với Lào và triển khai tích cực công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền với Campuchia, có những kết quả đáng khích lệ, tạo dựng lòng tin, sự hiểu biết của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quan trọng này. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã nêu bật những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong năm 2009 về chính trị, KT-XH, QP-AN, đồng thời, nhấn mạnh: “Chúng ta đã thành công trong việc chuyển tải đến thế giới thông tin và hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, bản lĩnh, đối phó hiệu quả với những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên thế giới, đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và đang tự tin đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của ASEAN với tinh thần tích cực, chủ động và có trách nhiệm. Công tác tuyên truyền về phân giới cắm mốc biên giới, bảo vệ chủ quyền biển, đảo có nhiều tiến bộ. Tuyên truyền về kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tăng dày, tôn tạo mốc giới Việt Nam - Lào; phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia đã được triển khai tích cực với tư liệu phù hợp đến nhiều đối tượng, góp phần tăng thêm nhận thức đúng đắn về chủ quyền biên giới lãnh thổ của đất nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự tin tưởng của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta”. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề nghị, năm 2010, cần đổi mới tư duy, chủ động, kịp thời và linh hoạt triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú theo đúng phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Qua đó, thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo đảm đồng thuận trong nước và môi trường quốc tế, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010 và tổ chức khen thưởng các địa phương, đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong việc tham gia tuyên truyền 3 nội dung quan trọng nêu trên. Trung Sáng