(GD&TĐ)-Ngày 25/6 tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch - Đầu tư, Tài Chính phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Tọa đàm về “Chiến lược biển, đảo đến năm 2020”.

Quang cảnh buổi tọa đàm Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về “Chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”, “Tình hình an ninh trên các tuyến biển, đảo”, “Tình hình phát triển kinh tế, xã hội vùng biển, đảo”, “Cuộc sống, chiến đấu của quân và dân trên quần đảo Trường Sa”… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo; thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của tỉnh. Qua đó, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên Biển Đông, trong đó có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ về tình hình phát triển kinh tế biển, phối hợp tuyên truyền công tác an ninh vùng biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành cần quan tâm tăng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ kịp thời tài liệu, phương tiện tuyên truyền cho nhân dân các xã ven biển, nhất là ngư dân thực hiện việc đánh bắt trên biển để có điều kiện bám biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiến tiến, các nhân tố mới trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội; đồng thời tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như vai trò của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, các đại biểu cũng đi khảo sát một số điển hình tiên tiến về tuyên truyền biển đảo và thực hiện Chiến lược kinh tế biển đảo tại Cảng Quy Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội. Xuân Hương ,