(LĐ) - Sáng 17.8, tại Hà Nội, CĐ Điện lực Việt Nam phối hợp cùng CĐ Viên chức VN tổ chức tập huấn thực hành tiết kiệm điện trong CNVCLĐ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến dự có các ông: Nguyễn Ngọc Bạn – Phó Chủ tịch thường trực CĐ Viên chức VN; Trần Văn Ngọc - Chủ tịch CĐ Điện lực VN; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó TGĐ EVN... và đại diện của 63 đơn vị thuộc CĐVCVN. Gần 200 đại biểu tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức LĐ, đoàn viên CĐ viên chức các cấp về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. T hông qua nhận thức và hành động cụ thể của cá nhân, mỗi CBCCVC và đoàn viên CĐ sẽ trở thành một tuyên truyền viên trong cộng đồng về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. CĐ Điện lực VN và CĐ Viên chức VN cũng yêu cầu các cấp CĐ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVC LĐ nâng cao trách nhiệm thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị và tại gia đình. CĐCS sẽ có số liệu đánh giá và rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện tiết kiệm điện theo định kỳ 6 tháng và hằng năm có khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào tiết kiệm điện. Q.C - Đ.T