Năm 2016, với chủ đề “Kỷ cương – văn hóa”, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính , Tổng Cục Hải quan, UBND Thành phố Hà Nội, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

Cụ thể, Công đoàn Cục Hải quan đã tham gia và đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua do LĐLĐ Thành phố phát động đầu năm 2016. Trong đó, phát động phong trào thi đua cao điểm “Ngày làm việc thứ bảy” nhằm tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị triển khai công tác bình xét danh hiệu thi đua năm 2015. Kết quả: 24/24 Công đoàn bộ phận và gần 200 cá nhân được khen thưởng, Công đoàn Cục Hải quan Hà Nội được tặng cờ thi đua dẫn đầu Cụm của LĐLĐ Thành phố; ...

Day manh phong trao thi dua thiet thuc, hieu qua - Anh 1

Công đoàn Hải quan TP Hà Nội tham gia tổ chức thành công giải Chạy báo Hà Nội mới năm 2016.

Bên cạnh đó, các đoàn viên Công đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc viết báo cáo sáng kiến cải tiến để chuẩn bị cho công tác bình xét các danh hiệu thi đua năm 2016; chủ trì tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của cụm thi đua số 8 và cụm thi đua số 9 của BCH quân sự. Cục Hải quan Hà Nội được đánh giá là đơn vị dẫn đầu của cả 2 cụm thi đua 6 tháng đầu năm.

Tham gia các giải thể thao do công đoàn Bộ Tài chính, công đoàn Tổng cục Hải quan tổ chức, công đoàn Hải quan Hà Nội đã đạt 3 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba của công đoàn Bộ tài chính; đạt 3 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba của công đoàn Tổng cục Hải quan. Cùng đó, công đoàn Hải quan Hà Nội đã tham gia tổ chức thành công giải chạy báo Hà Nội mới năm 2016 và giải kéo co với hơn 80 vận động viên của tất cả các công đoàn bộ phận tham dự. Trong phong trào văn hóa văn nghệ, công đoàn Hải quan Hà Nội cũng đã tham dự và đạt được 03 Giải thưởng trong Hội diễn văn nghệ do khối nội chính TP.Hà Nội tổ chức ...

Năm 2017, công đoàn Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ tiếp tục phát hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng tạo sự lan tỏa thành phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực.

T.L