(ANTĐ) - Chiều qua 13-5-2008, Tổng cục XDLL - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (2003-2008) và sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.