Chiều 23/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021 nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe cho CNVCLĐ, góp phần xây dựng con người mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các đồng chí: Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Ngọc Thiện- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì lễ ký kết.

Day manh nang cao doi song tinh than cho nguoi lao dong - Anh 1

Đồng chí Bùi Văn Cường- Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Ngọc Thiện- Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký kết chương trình phối hợp dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 bên

5 năm qua (2011-2015), thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ đã được các cấp CĐ phối hợp chặt chẽ với ngành VHTTDL thực hiện và đã trở thành phong trào sâu rộng, thực sự đi vào đời sống của CNVCLĐ, đóng góp quan trọng vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Các chương trình do hai bên triển khai đã từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật, nâng cao thể lực, trí lực cho CNVCLĐ, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị. Các hoạt động này đã gắn với những ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống mang nội dung tuyên truyền chính trị, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam, tạo khí thế phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, công tác gia đình đã được coi là nhiệm vụ quan trọng trong công tác nữ công của CĐ các cấp. Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; khen thưởng, động viên con CNVCLĐ học giỏi, hỗ trợ giúp đỡ gia đình và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm.

Day manh nang cao doi song tinh than cho nguoi lao dong - Anh 2

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL cho cán bộ lãnh đạo Tổng LĐLĐVN

Phát huy kết quả chương trình phối hợp giữa hai ngành và để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe cho CNVCLĐ, Tổng LĐLĐVN và Bộ VHTTDL thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, thể dục, thể thao cho CNVCLĐ giai đoạn 2016- 2021.

Chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa; định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNVCLĐ; phát triển phong trào văn hóa, thể dục thể thao trong CNVCLĐ; Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thể dục thể thao phục vụ CNVCLĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Day manh nang cao doi song tinh than cho nguoi lao dong - Anh 3

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho các cá nhân thuộc Bộ VHTTDL

Tại lễ ký kết, Tổng LĐLĐVN đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 9 cán bộ lãnh đạo Bộ VHTTDL (thuộc CĐ Viên chức Việt Nam) vì đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam. Bộ VHTTDL đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTTDL” cho 12 cá nhân của Tổng LĐ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTTDL.

B.D