Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Quốc phòng và Cục An ninh Cửa khẩu, Tổng cục An ninh, Bộ Công an vừa ký thỏa thuận về phối hợp trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh (XNC) tại cửa khẩu giữa hai đơn vị.

Day manh kiem soat xuat nhap canh tai cua khau - Anh 1

Theo đó, hai bên có trách nhiệm trao đổi, cung cấp các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Công an, Tổng cục An ninh có liên quan đến công tác quản lý cửa khẩu; các văn bản hướng dẫn về thủ tục, quy trình, biểu mẫu trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, nhằm đảm bảo thống nhất giữa các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam.

Hằng năm, hai đơn vị sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát XNC nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm soát XNC tại các cửa khẩu.

Nguyễn Minh