– Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng vẫn chưa có chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản (GDSKSS) cho sinh viên (SV), đây chỉ được coi là hoạt động ngoại khóa nên hiệu quả cũng như kiến thức SKSS của SV còn hạn chế.

Sinh viên rất cần kiến thức về SKSS
Ảnh: giadinh.net.vn

(ĐCSVN)Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng vẫn chưa có chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản (GDSKSS) cho sinh viên (SV), đây chỉ được coi là hoạt động ngoại khóa nên hiệu quả cũng như kiến thức SKSS của SV còn hạn chế.

Trong xu thế hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế, có rất nhiều luồng văn hóa xâm nhập vào nước ta, trong đó không ít sản phẩm văn hóa không lành mạnh, ảnh hưởng đến tầng lớp thanh thiếu niên, đặc biệt là SV - đối tượng đang độ tuổi trưởng thành, phát triển về nhân cách và có nhu cầu khẳng định mạnh mẽ về cá tính, đặc điểm tâm sinh lý có nhiều thay đổi. Họ có cơ hội nắm bắt tư tưởng tiến bộ nhưng cũng dễ bị lôi kéo vào những hoạt động tiêu cực, trong đó có vấn đề GDSKSS. GDSKSS là vấn đề quan trọng, giúp họ có kiến thức về SKSS, phòng tránh được những sai lầm đáng tiếc do thiếu hiểu biết.

Hiện nay, trong chương trình học tập của các trường đại học Việt Nam chưa có chương trình GDSKSS. Đồng thời, cũng chưa có sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác CSSKSS, nhận thức của cán bộ và SV về GDSKSS chưa cao, thiếu sự hướng dẫn tập trung, sâu rộng từ trên xuống. Hơn nữa, chính sách của nhà nước về DS-KHHGĐ hầu như chỉ tập trung vào đối tượng đã có gia đình mà chưa quan tâm nhiều đến lứa tuổi thanh thiếu niên, nhất là SV. Công tác tuyên truyền CSSKSS vị thành niên, thanh niên mới được triển khai rộng rãi theo phong trào, mà chưa chính thức đưa vào chương trình thành môn học chính khóa cho SV, do đó, SV Việt Nam vẫn chưa được trang bị kiến thức CSSKSS một cách bài bản, khoa học.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, GDSKSS cho SV các trường đại học cũng gặp rất nhiều khó khăn: hầu hết các trường đại học không có ký túc xá hoặc nếu có chỉ đáp ứng một lượng nhỏ SV, họ chủ yếu sống nhà dân nên công tác quản lý gặp khó khăn. Việc phát động các phong trào về sinh hoạt tập thể còn hạn chế, tỷ lệ SV tham gia các phong trào xã hội còn thấp. Thiếu đầu tư trang thiết bị, phương tiện, tài liệu về SKSS. Nhiều trường đại học, trong công tác GDSKSS cho SV, thiếu những nội dung hoặc chưa đổi mới nội dung cho phù hợp với thực tế và lứa tuổi SV, hình thức triển khai các hoạt động GDSKSS còn chưa đa dạng và phong phú, vì vậy, công tác GDSKSS chưa thật sự gây ảnh hưởng, hấp dẫn lôi cuốn, thu hút sinh viên tự giác tham gia. Các trường đại học cũng chưa có bộ phận chuyên trách quản lý công tác GDSKSS cho sinh viên, chưa có chế độ chính sách thỏa đáng cho đội ngũ tổ chức quản lý. Vẫn còn một bộ phận cán bộ và SV nhận thức và đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của công tác GDSKSS, hầu hết SV còn e ngại, xem đây và vấn đề riêng tư cá nhân của mỗi người.

Để đẩy mạnh công tác GDSKSS trong SV, trước tiên, cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, SV về tầm quan trọng của GDSKSS để họ có ý thức và trách nhiệm đối với công tác này, xem đây là vấn đề cần thiết, bức bách xã hội đặt ra. Kế hoạch hóa quản lý công tác GDSKSS cho SV, tổ chức, triển khai tốt việc thực hiện kế hoạch quản lý công tác GDSKSS cho SV, lồng ghép nội dung CSSKSS vào các môn học khoa học xã hội để SV thường xuyên được tiếp cận, đàm thoại về tình dục, giới tính.

Nhà trường thường xuyên tăng cường các hoạt động ngoại khóa, tổ chức theo lớp, khoa như viết bài, hội diễn, thi sáng tác, vẽ tranh,… phát tài liệu, tổ chức CLB về tình yêu, tình bạn, giới tính. Thành lập hòm tư vấn và trung tâm tư vấn; tổ chức tọa đàm giao lưu hội thảo về SKSS, sinh hoạt lới về chủ đề, chủ điểm về SKSS. Động viên và tạo điều kiện thuận lợi để SV tham gia nghiên cứu khoa học về các đề tài dân số, giáo dục dân số, SKSS, SKSS vị thành niên, giáo dục giới tính, các vấn đề về tâm lý xã hội có liên quan. Phối hợp quản lý chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường, gia đình, cộng đồng, xã hội và tự giáo dục của cá nhân SV.

Nhà trường phải là nơi cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản, có hệ thống về SKSS, hình thành ở SV nhận thức và thái độ đúng đắn để từ đó định hướng trong hành vi ứng xử của mình. Song song với nhiệm vụ cung cấp kiến thức, nhà trường còn có vai trò làm cầu nối liên kết với gia đình, cộng đồng xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và quản lý GDSKSS cho SV.