Hơn 220 doanh nghiệp sẽ tham dự hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội từ 25 – 30.3 với 750 gian hàng.