Chiều 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân sử dụng máy móc trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016-2020”.

Day manh co gioi hoa trong san xuat nong nghiep - Anh 1

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân sử dụng máy móc trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016- 2020. Ảnh: baocongthuong.

Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ hội viên, nông dân, các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã trong cả nước về kiến thức áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, vay vốn ngân hàng khi mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất lớn tập trung, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thông qua chương trình, hai bên nắm bắt được tình hình và thực trạng sử dụng máy móc trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông, thủy sản làm cơ sở đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các hộ nông dân, chủ trang trại, tổ công tác, hợp tác xã.

Thực hiện chương trình phối hợp, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã về các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong việc mua máy móc phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp, hướng dẫn sử dụng các loại máy móc trong nông nghiệp do VEAM sản xuất. Hội Nông dân Việt Nam bố trí trưng bày sản phẩm máy móc phục vụ nông nghiệp do VEAM sản xuất tại các Trung tâm dạy nghề, hỗ trợ nông dân tại các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho hội viên, nông dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã có điều kiện tham quan, tìm hiểu; lồng ghép nội dung vào đào tạo, tập huấn về sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp vào các chương trình đào tạo nghề để người dân tiếp cận mua máy nông nghiệp thuận lợi hơn.

Trần Phương (TTXVN)