Tổng công ty Đường sắt VN vừa ban hành Kế hoạch phối hợp đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại năm 2014.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN yêu cầu thủ trưởng đơn vị các cấp tăng cường trách nhiệm, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các quy chế phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên đường sắt. Các đơn vị cũng cần chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại trên đường sắt kịp thời, hiệu quả.

Các công ty vận tải được giao chỉ đạo lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, nhân viên, hành khách đi tàu chấp hành các quy định của pháp luật về ANTT, ATGT đường sắt và nội quy đi tàu. Lực lượng bảo vệ cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng như công an, kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, thuế, chính quyền sở tại… để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ vận chuyển hàng lậu, gian lận thuế, cước.

A.T