VH- Đây là nội dung được đưa ra tại hội thảo Phóng viên báo chí tuyên truyền về công tác dân số- KHHGĐ do Chi cục Dân số- KHHGĐ (Sở Y tế HN) tổ chức ngày 15.6 tại Hà Nội.

Theo đó, các hoạt động truyền thông trọng điểm trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nội dung: tiếp tục thực hiện Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn TP. Hà Nội đợt II năm 2011; tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm nhân kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11.7, Tháng hành động quốc gia về Dân số và các sự kiện kỷ niệm 50 năm Chương trình Dân số VN; tổ chức các sự kiện đặc biệt kỷ niệm 50 năm Chương trình Dân số; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về DS- KHHGĐ... PHƯƠNG ANH