Mẹ hãy cũng theo dõi xem ở mỗi tháng, trẻ sẽ biết thêm điều gì mới.

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 1

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 2

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 3

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 4

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 5

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 6

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 7

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 8

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 9

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 10

Day la kha nang va chuan phat trien cua tre so sinh theo tung thang tuoi - Anh 11

Theo Vũ Nga/ Ảnh: Tuân Anh (Khám Phá)