Trao đổi với ĐĐK về kết quả sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng: "Mọi điều đều xuất phát từ trong Đảng. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Tôi rất mong muốn TƯ làm mạnh, làm nghiêm túc hơn nữa và mỗi đồng chí Ủy viên TƯ phải thực hiện là một tấm gương sáng trong việc thực thi Nghị quyết Trung ương 4”.

Ông Nguyễn Túc

Có 5 cái được

Nghị quyết Trung ương 4 đã thực hiện được hơn một năm. Ông nhận định thế nào về kết quả sau hơn một năm thực hiện?

Ông Nguyễn Túc: Những vấn đề Nghị quyết Trung ương 4 đặt ra là những vấn đề tích tụ từ khi chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Phải nói rằng, suy thoái diễn ra ở rất nhiều hình thức khác nhau. Tổng hợp lại là vấn đề cá nhân chủ nghĩa, là ích kỷ, vụ lợi, thực dụng để có một cuộc sống xa hoa dẫn đến thiếu luân thường đạo lý. Thí dụ như chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, khen thưởng. Để có cuộc sống đó, một bộ phận đảng viên đã đánh mất mình, dĩ hòa vi quý, nói dựa, nói không đúng với lòng mình để đẹp lòng cấp trên, bè phái, cục bộ tạo ra lợi ích nhóm dẫn đến mất đoàn kết trong Đảng.

Qua một năm thực hiện, chúng ta đã làm được năm việc lớn. Cái được thứ nhất là, trong Đảng đã có một đợt sinh hoạt chính trị từ Bộ Chính trị trở xuống, từng đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ủy viên TƯ đã kiểm điểm; trong đó, có nhiều đồng chí kiểm điểm nghiêm túc. Đây là một bước tiến qua một năm thực hiện, bởi trên cơ sở kiểm điểm, các đồng chí trong cấp ủy góp ý kiến và nhân dân, đoàn thể góp ý kiến cũng đã tạo được chuyển biến bước đầu, không dám coi thường xã hội, không dám coi thường dư luận. Vì vậy, thành công đầu tiên chính là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đảng viên trước dân, trước đất nước có sự chuyển biến tích cực hơn.

Cái được thứ hai là, từ trước đến nay, chúng ta chưa có quy hoạch cán bộ ở cấp TƯ, chỉ chỉ đạo quy hoạch cán bộ ở tỉnh huyện. Còn ở TƯ cứ đến gần Đại hội, thì mới bắt đầu "chạy, soi” tìm cán bộ, thì lần này đã quy hoạch cán bộ cho 5 năm tới và cho những khóa sau. Đấy là một sự tiến bộ, tất nhiên là vì đầu tiên TƯ làm nên chưa hoàn chỉnh, nhưng dù sao nó cũng mở đầu cho một giai đoạn nề nếp hơn. Cái được thứ ba là, nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. Trước đây, không ai chịu trách nhiệm, một mặt dựa dẫm vào nhau, một mặt lộng quyền tăng, không khuyến khích các đồng chí dám làm dám chịu trách nhiệm, thì lần này đã gắn trách nhiệm với quyền hạn và trách nhiệm được giao. Cái được thứ tư là, việc thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng đã có sự khởi sắc. Khi đã có sự chất vấn trong Đảng, tạo ra một không khí dân chủ nhưng là bước đầu nên cũng không cầu toàn. Cái được thứ năm là, bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm trong Quốc hội. Qua việc lấy phiếu tín nhiệm thấy được những cán bộ nào phẩm chất đạo đức ra sao.

Vẫn là cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ

Hiện có ý kiến cho rằng, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, nhưng một bộ phận không nhỏ vẫn chưa được làm rõ sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thưa ông?

- Đúng vậy, một bộ phận không nhỏ nằm ở đâu? Là ai? Chính vì cái này nên mới nói là chưa đạt yêu cầu. Các đồng chí mong muốn chỉ rõ một bộ phận không nhỏ là ai? Dân mới nói bộ phận không nhỏ đó nằm trong Đảng, trong bộ máy chính quyền không phải ở một cấp mà bộ phận đó ở tất cả các cấp. Trước đây, bộ phận đó chỉ ở cấp xã, cấp phường, cấp huyện, tỉnh bây giờ đã lên cấp TƯ, cụ thể là một loạt cán bộ do TƯ quản lý phải ra tòa. Lần này, một số người bị xử lý hành chính, xử lý hình sự, bị truy tố trước pháp luật. Đấy là những cái mà tôi cảm thấy mừng vì đã có chuyển biến bước đầu. Nhưng vẫn lo vì đây là cuộc chiến đấu vẫn đầy gian khổ đòi hỏi dũng khí của từng người dân và nhất là dũng khí của những người cộng sản.

Từ một vài vụ án tham nhũng trọng điểm vừa được đưa ra xét xử, ông thấy công tác triển khai Nghị quyết Trung ương 4 đã có những động thái rõ ràng như thế nào trong việc gắn với trách nhiệm người đứng đầu?

- Tôi hiểu TƯ muốn qua 10 vụ án trọng điểm để cảnh báo với những người lãnh đạo các cấp là kỳ này TƯ quyết làm. Nhiệm kỳ này làm chưa xong, thì nhiệm kỳ sau dứt khoát không để buông trôi. 10 vụ án trọng điểm chính là mở đầu cảnh báo thức tỉnh cho tất cả những đảng viên trong bộ phận không nhỏ đó phải tự xét mình, và tự rèn luyện mình. Trong năm 2013 mà có 3.000 cán bộ đảng viên bị xử lý cũng là một con số đáng để chúng ta chú ý. Trước đây toàn "tôm tép”, còn kỳ này đã có những con "cá mập” được đưa ra xét xử. Tôi vẫn tin rằng, với sự huy động sức mạnh toàn dân và TƯ Đảng, Bộ Chính trị, thì nhất định sẽ thực hiện được việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, một Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhưng vẫn phải nói đây là cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ, cuộc chiến đấu mình với bản thân mình. Chiến đấu ngoại xâm thì thấy địch rõ, còn chiến đấu với bản thân thì rất khó.

Mọi điều đều xuất phát từ trong Đảng

Nếu như việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không cương quyết sẽ ảnh hưởng đến sự suy vong của chế độ. Vậy trong thời gian tới chúng ta phải làm gì, thưa ông?

- Mọi điều đều xuất phát từ trong Đảng. Nếu đảng viên đi trước, thì làng nước theo sau. Nếu TƯ cương quyết làm, thì các địa phương cứ noi gương đó mà thực hiện. "Đầu xuôi, đuôi lọt” là quan trọng nhất. Tôi rất mong muốn TƯ làm mạnh, làm nghiêm túc hơn nữa và mỗi đồng chí Ủy viên TƯ phải thực sự là một tấm gương sáng trong việc thực thi Nghị quyết Trung ương 4.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hoài Vũ - Anh Vũ (thực hiện)