Giá dầu thế giới hiện tại vẫn đang vững giá sau khi xác lập mặt bằng mới với việc tăng mạnh liên tiếp trong những ngày trước đó.