Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 8/11/2016.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, giải pháp cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) kết hợp giữa nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh với các nhà máy nước quy mô vùng tỉnh phù hợp với điều kiện nguồn nước của từng khu vực.

Dau tu xay dung 5 nha may nuoc quy mo vung lien tinh - Anh 1

Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 8/11/2016.

Theo đó, đầu tư xây dựng 5 nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh, gồm:

1. Nhà máy nước sông Tiền 1, khu vực huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

2. Nhà máy nước sông Tiền 2, khu vực thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Cụm nhà máy nước sông Hậu 1, khu vực quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và nhà máy nước Sông Hậu khu vực Khu công nghiệp sông Hậu, tỉnh Hậu Giang

4. Nhà máy nước sông Hậu 2, khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

5. Nhà máy nước sông Hậu 3, khu vực thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Quy mô công suất và phạm vi cấp nước của các nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh được đầu tư mở rộng dựa theo nhu cầu sử dụng nước, kịch bản biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn trong từng giai đoạn quy hoạch.

Thanh Loan