(SGGPO).- Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: Từ đầu năm đến ngày 20-2-2013, cả nước có 99 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 532 triệu USD, bằng 46,1% so với cùng kỳ năm 2012 và 31 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 98,3 triệu USD, bằng 19,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, tổng cộng cả vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 630,3 triệu USD, bằng 38,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Đáng lưu ý, các dự án được cấp phép trong hai tháng đầu năm 2013 đều có quy mô vừa và nhỏ, không dự án nào đạt tới mức vốn đăng ký 100 triệu USD. Lớn nhất là dự án Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam (Đồng Nai) của nhà đầu tư Terumo Corporation - Nhật Bản cũng chỉ có tổng đầu tư đăng ký là 98 triệu USD. Tiếp theo, là dự án Bệnh viện Shink Mark của nhà đầu tư Radiant City (Samoa) và Shink Mark (Đài Loan, Trung Quốc) tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD; dự án Công ty TNHH Pruksa Việt Nam của nhà đầu tư Pruksa International Company Limited (Thái Lan) tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư là 50 triệu USD…

Tuy nhiên, vốn FDI giải ngân vẫn tương đối khả quan, với 1,05 tỷ USD, tăng 5% với cùng kỳ năm 2012.

Về lĩnh vực đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2013, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút được nhiều vốn hơn cả; tiếp đến là y tế và trợ giúp xã hội. Kinh doanh bất động sản đứng thứ 3, với 2 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cả cấp mới và tăng thêm là 50,2 triệu USD.

Anh Phương