Theo đó, 10 ngôi nhà cổ và một số dự án cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai như tôn tạo di tích đình Phùng Hưng; dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đoài Giáp làng cổ Đường Lâm đang chờ UBND TP Hà Nội xem xét bố trí vốn.

Theo đó, 10 ngôi nhà cổ và một số dự án cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai như tôn tạo di tích đình Phùng Hưng; dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đoài Giáp làng cổ Đường Lâm đang chờ UBND TP Hà Nội xem xét bố trí vốn.

Sau 3 năm huy động các nguồn lực đầu tư, tu bổ, tôn tạo, đến nay, nhiều di tích đã được tu bổ, tôn tạo góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Đáng lưu ý, dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ và lăng Ngô Quyền đang được thi công với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn công đức của dòng họ Ngô Việt Nam.

Dau tu hon 70 ty dong tu bo va ton tao lang co Duong Lam - Anh 1

Dự án đã thi công xong phần lăng, hậu cung, tả mạc, hữu mạc, nghi môn, nhà vệ sinh, nhà thủ từ, đường dạo quanh khu nội tự. Đơn vị thi công đang triển khai hạng mục nhà khách, nhà trưng bày và khu phụ trợ.

Dự án tu bổ di tích đình Cam Thịnh với tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ, ngân sách thị xã Sơn Tây và các nguồn vốn huy động khác hiện đã thi công xong, bàn giao cho nhân dân đưa vào sử dụng.

Dự án bảo tồn 12 điếm, 10 giếng cổ có tổng mức đầu tư là 12,8 tỷ đồng đã hoàn thành 11 điếm và 10 giếng. 17 miếu, điếm, giếng cổ còn lại tại Đường Lâm cũng đã được UBND thị xã Sơn Tây duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật năm 2016. Tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng.

Dau tu hon 70 ty dong tu bo va ton tao lang co Duong Lam - Anh 2

Bên cạnh đó, tại làng cổ Đường Lâm còn một số dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai. Cụ thể, dự án tu bổ, tôn tạo 10 ngôi nhà cổ xã Đường Lâm; dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phùng Hưng; dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đoài Giáp. Trong đó, dự án tu bổ, tôn tạo 10 ngôi nhà cổ đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang chờ UBND thành phố Hà Nội xem xét bố trí vốn.

Theo thông tin từ BQL Làng cổ Đường Lâm, với sự giúp đỡ kỹ thuật của các chuyên gia Nhật Bản, các dự án triển khai tại làng cổ tuân thủ theo quy định của Luật Di sản và Luật Xây dựng, được các nhà nghiên cứu, chuyên gia đánh giá cao./.