Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 10/10 đến 4/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Dau Tu Ha Tang SOTRANS dang ky mua hon 6,7 trieu co phieu SWC - Anh 1

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đăng ký mua vào hơn 6,7 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (mã SWC - UPCoM) để tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 10/10 đến 4/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước giao dịch, Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đang nắm giữ hơn 43,6 triệu cổ phiếu SWC, tương ứng tỷ lệ 65% vốn.

Trước đó, từ 19/9 đến 30/9, Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đã mua hơn 4,36 triệu cổ phiếu như đã đăng ký. Sau khi giao dịch được thực hiện, Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS nâng tỷ lệ sở hữu tại SWC từ 58,5% (39,25 triệu cổ phiếu) lên mức 65% (43,6 triệu cổ phiếu).