Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, Bộ sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng "Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trình Thủ tướng phê duyệt, nhằm làm cơ sở hoạch định các chính sách và chương trình nhà ở quốc gia.

Chiến lược soạn thảo tập trung vào các nhóm giải pháp hoàn thiện về cơ chế, chính sách, quy hoạch - kiến trúc, đất đai, tài chính - tín dụng, khoa học - công nghệ… Dự kiến tổng đầu tư cho chiến lược này lên đến 410.000 tỷ đồng. Chiến lược hướng đến mục tiêu đến năm 2015 diện tích nhà ở bình quân đạt 21,5 m2/người và đến năm 2020 đạt 25 m2/người. Sau năm 2020, xóa toàn bộ 1,6 triệu nhà tạm trên cả nước. Bộ cũng khẳng định, đến năm 2030 diện tích nhà ở sẽ không còn là vấn đề bức xúc như hiện nay mà chủ yếu tập trung vào việc nâng cao tiện nghi, chất lượng sinh sống của người dân. Nguyễn Huyền