HFIC và Vietcombank sẽ cung ứng gói tín dụng 3.650 tỉ đồng tài trợ cho Sawaco triển khai 11 dự án nhằm cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân trên địa bàn TP.HCM.

Phan Diệu