Đã có kết quả chọn thầu khu đất Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, một trong những khu đất có giá trị kinh tế cao của thành phố.