Theo thông báo của HaSTC ngày 28.3, kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ theo lô lớn đợt II - lô 1/2008, kỳ hạn 5 năm do KBNN phát hành đã không thành công.