(ATPvietnam.com) -Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày 30/3/2011 sẽ tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát hành.

Theo đó, VEC phát hành tổng cộng 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong đó có 200 tỷ đồng kỳ hạn 2 năm, 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm và 300 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm. Ngày phát hành đều vào 1/4/2011. Hình thức đấu thầu là cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Trái phiếu được bán bằng mệnh giá. Lãi được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày trùng với ngày phát còn gốc thanh toán một lần khi đến hạn. Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu. Thời điểm nộp phiếu dự thầu là trước 14h ngày 30/3/2011 tại Sở GDCK Hà Nội - Số 81 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thanh Loan