Mình mới đọc được bài này, thấy hay quá nên muốn chia sẻ cùng các mẹ. Từ lâu rồi mình vẫn hâm mộ cách nuôi và dạy con của người nước ngoài nhưng mà bản thân cũng không thể dạy con theo cách đó được. Thứ nhất là vì các bà cứ động nói đến cháu là bênh chằm chặp. Thứ hai là chính bản thân cũng thấy...

Mình mới đọc được bài này, thấy hay quá nên muốn chia sẻ cùng các mẹ. Từ lâu rồi mình vẫn hâm mộ cách nuôi và dạy con của người nước ngoài nhưng mà bản thân cũng không thể dạy con theo cách đó được. Thứ nhất là vì các bà cứ động nói đến cháu là bênh chằm chặp. Thứ hai là chính bản thân cũng thấy mình như kiểu ngược đãi trẻ con ý, không biết làm vậy có đúng đắn hay không? Còn các mẹ thì sao ạ? http://www.maplebear.vn/index.php?pa...updating_id=33