Từ tối 22-2, dòng sản phẩm mang thương hiệu Quốc gia từ “trái tim” Dung Quất bắt đầu tỏa đi mọi miền đất nước...