Trang Sky Sports đưa ra thống kê về thời gian thi đấu của cầu thủ Anh từ đầu mùa để tìm ra CLB dùng nhiều nội binh nhất ở Premier League 2016/2017.

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 1

20. Watford | Số ngoại binh đã sử dụng: 19 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 2 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 1.109 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 2

19. Chelsea | Số ngoại binh đã sử dụng: 7 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 5 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 1.508 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 3

18. Man City | Số ngoại binh đã sử dụng: 11 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 3 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 1.879 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 4

17. Arsenal | Số ngoại binh đã sử dụng: 10 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 8 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 1.956 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 5

16. Stoke | Số ngoại binh đã sử dụng: 14 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 4 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 2.164 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 6

15. West Ham | Số ngoại binh đã sử dụng: 15 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 6 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 2.792 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 7

14. West Brom | Số ngoại binh đã sử dụng: 10 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 8 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 3.113 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 8

13. Swansea | Số ngoại binh đã sử dụng: 11 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 7 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 3.135 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 9

12. MU | Số ngoại binh đã sử dụng: 11 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 8 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 3.211 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 10

11. Leicester | Số ngoại binh đã sử dụng: 13 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 5 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 3.698 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 11

10. Sunderland | Số ngoại binh đã sử dụng: 18 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 6 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 3.975 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 12

9. Tottenham | Số ngoại binh đã sử dụng: 10 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 9 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 4.067 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 13

8. Everton | Số ngoại binh đã sử dụng: 12 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 8 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 4.135 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 14

7. Southampton | Số ngoại binh đã sử dụng: 12 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 9 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 4.169 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 15

6. Liverpool | Số ngoại binh đã sử dụng: 11 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 7 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 4.198 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 16

5. Middlesbrough | Số ngoại binh đã sử dụng: 10 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 8 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 5.227 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 17

4. Hull | Số ngoại binh đã sử dụng: 8 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 10 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 5.512 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 18

3. Burnley | Số ngoại binh đã sử dụng: 9 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 12 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 6.307 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 19

2. Crystal Palace | Số ngoại binh đã sử dụng: 11 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 11| Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 6.316 phút

Dau la 'manh dat lanh' cua cau thu Anh tai Premier League? - Anh 20

1. Bournemouth | Số ngoại binh đã sử dụng: 10 | Số cầu thủ Anh đã sử dụng: 13 | Tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Anh: 8.348 phút