Một bản tóm tắt đề cương toàn bộ 7 tập truyện Harry Potter cùng với một số tiết lộ trước khi cậu bé phù thủy này gia nhập trường Hogwarts sẽ được bán đấu giá gây quỹ từ thiện vào tháng tới.