Hôm nay, 7/8, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tiến hành giới thiệu cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông” do Ts Trần Công Trục chủ biên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành.

Bìa sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông, chủ biên Ts Trần Công Trục, NXB Thông tin và Truyền thông

Cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông” do Ts Trần Công Trục chủ biên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành, dày 400 trang ra mắt năm nay là một trong những cuốn sách đưa ra vấn đề Biển Đông một cách khái quát nhất, dễ hiểu nhất, đưa ra những lý giải cơ bản nhất về vấn đề Biển Đông- một vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước. Sự ra đời của cuốn sách này đáp ứng nhu cầu cấp thiết của tình hình tuyên truyền vấn đề Biển Đông và tình hình thời sự Biển Đông hiện nay. Cuốn sách góp phần trang bị hiểu biết về chủ quyền biển đảo bên cạnh lòng yêu nước nòng nàn của người dân Việt.

Cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông” gồm 4 chương:

Chương 1: Vị trí và vai trò của biển, đảo Việt Nam trong Biển Đông;

Chương 2: Việc xác lập các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam;

Chương 3: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa;

Chương 4: Tranh chấp Biển Đông: Thực trạng và giải pháp.

Ngoài ra còn có phần phụ lục: Các văn bản chính thức của nhà nước Việt Nam về các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; Các bài nghiên cứu về Biển Đông của các nhà khoa học.

Trao đổi với phóng viên Infonet, Ts Trần Công Trục, chủ biên cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông” cho biết: “Tôi viết cuốn sách này dưới góc tiếp cận đơn giản nhất dễ hiểu nhất về vấn đề Biển Đông. Tôi mong muốn những người dân bình thường cũng hiểu được tường tận vấn đề Biển Đông”

Hồng Chuyên