ND- Với đồng bào Tây Nguyên, giờ nhắc đến những "cô cậu" áo xanh tình nguyện là cả làng, cả xã đều nói với những lời trân trọng, quý mến. Vâng, những sinh viên tình nguyện dù còn ở trong trường hay vừa ra trường, đã về và giúp cho nhiều buôn làng Tây Nguyên có thêm cái mới, trẻ con, thanh niên ở buôn làng học thêm điều hay. Những việc làm đó, dù ít, dù nhiều, đã khiến bà con lưu giữ những tình cảm tốt đẹp và đặt niềm tin vào lớp trẻ.