Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2016 với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 4,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 93 tỷ đồng.

Dat Xanh lo gan 5 ty dong trong quy 3 - Anh 1

Trong quý 3/2016, Đất Xanh đạt 234 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 55% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu sụt giảm kéo theo lãi gộp của Đất Xanh trong quý 3 cũng giảm tương ứng, còn đạt gần 98 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 7,7 tỷ đồng. Các chi phí đều tăng so với cùng kỳ, cộng với phần lỗ từ công ty liên doanh liên kết 7,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 17 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm còn 8,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 164 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 của Đất Xanh chỉ đạt 8,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2015 gần 127 tỷ đồng, sau khi trừ đi lợi ích cổ đông thiểu số, Đất Xanh chịu lỗ ròng gần 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 93 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng Đất Xanh đạt gần 1.320 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 45% so với 9 tháng đầu năm 2015. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại lên đến 878 tỷ đồng, tăng đến 93% so với cùng kỳ nên khiến lãi gộp đạt gần 443 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%. Lãi ròng 9 tháng đầu năm 2016 Đất Xanh đạt 144 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9, hàng tồn kho của Đất Xanh đang ở mức 1.153 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nằm ở hạng mục bất động sản dở dang với 924 tỷ đồng, nằm tại các dự án Luxcity (282 tỷ đồng), Auris City (120 tỷ đồng), dự án Opal Riverside (118 tỷ đồng), dự án Hiệp Bình Phước – Thủ Đức (110 tỷ đồng), khu dân cư Gold Hill (94 tỷ đồng),…

Diệu Trang