Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 đối với Thanh tra TP Rạch Giá.

Báo cáo với Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam - Trưởng đoàn Công tác, ông Trần Thái Thanh - Chánh Thanh tra TP Rạch Giá cho biết, đến nay, Thanh tra TP hoàn thành tốt kế hoạch cả năm đã được phê duyệt, hiện còn 2 đoàn thanh tra đã kết thúc và sẽ ban hành kết luận trong vài ngày tới.

Trong năm, Thanh tra TP tiến hành 5 cuộc thanh tra, vượt 1 cuộc so với kế hoạch; phát hiện sai phạm trên 1,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý thu hồi cho ngân sách Nhà nước gần 600 triệu đồng và đã thu đạt 100%. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Do trên địa bàn TP có nhiều dự án đầu tư xây dựng được triển khai nên số đơn khiếu nại về giải tỏa bồi thường có tăng so với năm trước. Tổng số phát sinh 113 đơn, nhưng địa phương đã giải quyết đạt 100%. Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác đối thoại, giải thích chính sách pháp luật, đã có 32 trường hợp người khiếu nại tự nguyện rút đơn, chấm dứt khiếu nại; các vụ việc còn lại đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được Thanh tra TP Rạch Giá tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện khá tốt, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn.

Ông Phạm Hoàng Nam - Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể công chức Thanh tra TP Rạch Giá; đồng thời, chỉ đạo Thanh tra TP căn cứ hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017. Quá trình thanh tra, thực hiện đúng trình tự, thời gian. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý đúng pháp luật, có tình, có lý. Khi đã kết luận phải tổ chức thực hiện nghiêm, nhất là thu hồi vật chất và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm. Thanh tra TP phối hợp với các phòng, ban, phường, xã nắm chắc tình hình khiếu nại xảy ra trên địa bàn để tham mưu cho cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời. Đối với các vụ việc khiếu nại kéo dài, Thanh tra TP phối hợp với Thanh tra tỉnh và sở, ngành liên quan tiếp tục xem xét, giải quyết dứt điểm.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra TP đã tham mưu cho UBND TP chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 106/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; rà soát lại các giải pháp phòng ngừa và tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp mang lại hiệu quả cao trong thực tế, nhất là giải pháp tự thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng xảy ra.

Thanh Hương