Trả lời phỏng vấn của báo chí, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chia sẻ: Nghị quyết Trung ương 4 có đề cập đến nội dung tăng cường công tác tiếp dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến các KN, TC của người dân, đồng thời vận động người dân tuân thủ thực hiện theo Luật KN, Luật TC, tránh những diễn biến phức tạp.

Dat quyen loi cua nguoi dan len tren het - Anh 1

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh trả lời phỏng vấn của PV Báo Thanh tra. Ảnh: PV

Tôi cho rằng, đây là cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Chỉ thị 35 nhằm đánh giá lại tình hình KN,TC của công dân trong thời gian qua và đặc biệt đưa ra các giải pháp hết sức quan trọng nhằm tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC của các cấp.

Là cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã triển khai cơ bản và khá đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC đã đi vào nề nếp, đặc biệt là sau hơn 2 năm thực hiện Luật Tiếp công dân. Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục đánh giá hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Có thể nói, việc tiếp dân, giải quyết KN,TC là một trong những hoạt động được đánh giá là tổ chức thường xuyên, liên tục và tập trung cao độ để ổn định tổ chức, an toàn xã hội, ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Đây là một trong những khâu quan trọng trong giải quyết KN,TC. Nếu như một nghị quyết của Đảng mà đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc như công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC thì tôi tin rằng hiệu quả của công tác tác này sẽ đạt được nhiều kết quả cao. Trước đây, đã có lúc, có nơi có sự tham gia của các cấp chính quyền, thì hiện nay cả hệ thống chính trị vào cuộc. Và có thể nói rằng, kết quả của hệ thống chính trị vào cuộc đã được hiệu quả cao.

Đối với Thanh tra Chính phủ, chúng tôi đã chuẩn bị cả về mặt lực lượng, về cơ sở vật chất. Hiện nay 2 Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang từng bước được đầu tư. Ban Tiếp công dân Trung ương được củng cố kể cả về mặt số lượng, chất lượng con người, cả về kỹ năng, quy trình tiếp dân, giải quyết KN,TC. Thời gian sau này, chúng tôi sẽ cụ thể hóa hơn về kế hoạch cụ thể đặt ra trong nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm.

Sau mỗi cuộc tiếp dân, tôi cho rằng, cái quan tâm nhất của người dân là vấn đề quyền lợi. Theo tôi, phải đặt quyền lợi của người dân lên trên hết. Tuy nhiên, vẫn phải giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Điều đó không có nghĩa là giải quyết hết thẩm quyền của mình, mà giải quyết phải gắn với thực tế.

Sở dĩ người dân trong KN,TC thường hay bức xúc hay khiếu kiện đông người là trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước cấp dưới, khi xem xét giảỉ quyết các kiến nghị của người dân để quá hạn, quá thời gian quy định làm cho người dân bức xức. Mặt khác, trong tiếp dân thì kỹ năng tiếp dân có nhưng hạn chế tạo nên những bức xúc, hiềm khích trong quá trình tiếp dân, dẫn đến người dân có những thái độ, ứng xử bức xúc. Nếu chúng ta kiểm soát tốt tinh thần, thái độ, trách nhiệm, cái tâm của người giải quyết KN, TC, đặt quyền lợi người dân với quyền lợi của chính quyền địa phương nằm trong bối cảnh chung quyền lợi Nhà nước thì người dân sẽ đồng tình cao.

Phương Hiếu - Thái Hải