(VnMedia) - Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật đất đai 2003, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, sang đất phi nông nghiệp phải được sự cho phép của Cơ quan có thẩm quyền.

Câu hỏi: Tôi có một công ty TNHH một thành viên chuyên về sản xuất bao bì. Năm 1994, Nhà nước có giao không thu tiền sử dụng cho cá nhân tôi 500m2 đất nông nghiệp. Nay do nhu cầu sản xuất, tôi muốn chuyển toàn bộ diện tích đất trên sang xây dựng xưởng sản xuất. Liệu tôi làm như vậy có được không? Nếu được, tôi phải làm những thủ tục gì và tôi phải chịu những khoản thuế nào? Về câu hỏi của bạn, PV VnMedia đã gửi đến L.s Nguyễn Thoan, giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Inlaco và được bà trả lời như sau: Theo quy định tại Luật đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. Cụ thể như sau: - Căn cứ, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất: Theo quy định tại Điều 31 Luật đất đai 2003 và Điều 30 nghị định 181/2004/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào: + Nhu cầu sử dụng đất của cá nhân. + Việc chấp hành tốt các quy định về pháp luật đất đai. + Quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương nơi có đất. - Điều kiện để đất được phép chuyển mục đích: + Đất xin chuyển phải có giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất. + Đất không thuộc diện bị quy hoạch. + Đất không bị tranh chấp và không bị đem ra làm tài sản bảo đảm thi hành án. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật đất đai 2003, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được sự cho phép của Cơ quan có thẩm quyền. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định tại Điều 37 Luật đất đai, đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng dân cư, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc về UBND cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Hồ sơ bao gồm: + Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. + Giấy chứng nhận QSD đất. Các loại lệ phí: + Nộp lệ phí đăng kí biến động. + Lệ phí trước bạ …% (tùy từng trường hợp) + Khi chuyển mục đích sử dụng đất, bạn phải đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Số tiền bằng diện tích đất xin chuyển nhân với chênh lệch giữa giá quy định đất phi nông nghiệp và giá đất nông nghiệp tại thời điểm xin chuyển. Yến Nhi