Tạo việc làm cho 1,6 triệu người là một trong những chỉ tiêu được Chính phủ đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2011.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2010 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 của Chính phủ cho thấy, năm 2010, cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, đã tạo được nhiều việc làm mới cho người lao động, góp phần hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp. Cụ thể, 8 tháng đầu năm, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1.045,6 nghìn lao động, đạt 65,35% kế hoạch năm. Trong đó, tạo việc làm trong nước là 994 nghìn người, đạt 65,6% kế hoạch; xuất khẩu lao động 51,6 nghìn người, đạt 60,7% kế hoạch. Ước tính cả năm 2010, số lao động giải quyết việc làm đạt 1,605 triệu người, bằng 100,31% kế hoạch và tăng 6,64% so với thực hiện năm 2009. Riêng chỉ tiêu xuất khẩu lao động, ước đạt 80 nghìn người, chỉ đạt 94,12% so với kế hoạch. Năm 2011, tổng số lao động trong độ tuổi có khoảng 57,73 triệu người, trong đó số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân khoảng 50,3 triệu người. Chỉ tiêu mà Chính phủ dự kiến trong năm 2011 là giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người; trong đó tạo việc làm trong nước 1.513 nghìn người, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 87 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị sẽ giảm xuống 4,5% trên tổng số lao động trong độ tuổi. Cũng theo báo cáo của Chính phủ, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều chính sách và giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đang tiếp tục giảm xuống. Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê tỷ lệ hộ nghèo từ 12,1% năm 2009 giảm xuống 10,6% năm 2010. Trong đó, 5 tỉnh, thành có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% và không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia là Tp.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương; 62 huyện nghèo nhất nước đã cơ bản hoàn thành công tác xóa nhà dột nát cho hộ nghèo. Năm 2011, Chính phủ đưa ra chỉ tiêu dự kiến giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo mới; riêng 62 huyện nghèo giảm 4%.