(TNTT>) Hỏi: Năm 1990, gia đình tôi có khai khẩn 1ha đất đầm lầy rồi cất nhà, trồng trọt. Năm 1995, nhà tôi cải tạo được thêm 0,5ha đất bỏ hoang. Tôi sử dụng ổn định hai mảnh đất từ đó đến nay và không có ai tranh chấp. Tôi có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) được không và có phải nộp tiền sử dụng đất (TSDĐ)? (Thái Minh -Định Quán, ĐN)

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 50, Luật Đất đai năm 2003 và Điểm C, Khoản 2, Điều 48, Nghị định số 181/ 2004/ NĐ-CP: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất không có một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50, Luật Đất đai được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, và: Không phải nộp TSDĐ nếu đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, phải nộp TSDĐ nếu sử dụng từ 15-10-1993 đến trước 1-7-2004. Theo đó, đất của ông đủ điều kiện xin cấp QSDĐ, nhưng 1ha đất khai khẩn năm 1990 không phải nộp TSDĐ, còn 0,5ha cải tạo năm 1995 phải nộp TSDĐ. Ông nên liên hệ UBND xã nơi có đất để được hướng dẫn và tiến hành thủ tục theo quy định. LS Đoàn Trí Phồn (Đoàn luật sư TP.HCM )