Ông Nguyễn Trường Giang (Bình Thuận) tham khảo Tiết 2.3, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính thì thấy quy định một thửa đất chỉ có một mục đích sử dụng. Tuy nhiên, tại Tiết 2.4, Khoản 2, Điều 8 lại quy định một thửa đất có thể có nhiều mục đích sử dụng.

Dat hop thua phai cung muc dich su dung - Anh 1

Ông Giang hỏi, hai nội dung nêu trên có mâu thuẫn với nhau không? Trường hợp theo quy phạm bản đồ thì một thửa đất có nhiều mục đích sử dụng. Do đó, có thể hợp thửa từ những thửa đất có những mục đích sử dụng khác nhau không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tiết 2.4, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT có ghi: “Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích thì phải thể hiện các mục đích sử dụng đất đó” là quy định đối với các trường hợp cùng thửa đất nhưng người sử dụng đất đồng thời hoặc luân phiên cho các mục đích khác nhau (ví dụ như vừa trồng lúa nước vừa nuôi cá, thửa đất xen canh, gối vụ các loại cây trồng khác nhau…).

Do đó, nội dung này không mâu thuẫn với quy định tại Tiết 2.3, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT.

Theo quy định tại Tiết 2.3, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT thì thửa đất được xác định có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Do đó, việc hợp thửa đất phải bảo đảm nguyên tắc có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo Baochinhphu.vn