(Chinhphu.vn) – Bố mẹ chồng bà Nguyễn Mai Thư (tuanthu@...) muốn cho vợ chồng bà mảnh đất (đã được cấp sổ đỏ) theo hình thức tặng quyền sử dụng đất. Bà Thư hỏi: Khi được tặng quyền sử dụng đất, qua công chứng chỉ đứng tên chồng bà thì bà Thư có được quyền gì không?

Bà Thư cũng muốn được biết, trường hợp cả hai vợ chồng cùng đứng tên trong mảnh đất trên thì bà Thư cần phải làm những thủ tục gì và có văn bản nào quy định về hợp đồng cho tặng không? Trả lời câu hỏi của bà Thư, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Theo quy định tại Điều 722 Bộ luật Dân sự thì: “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai”. Trường hợp bà Nguyễn Mai Thư hỏi nếu bố mẹ chồng bà lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho một mình chồng bà thì bà có quyền gì không? Theo quy định tại Điều 32 Luật Hôn nhân và Gia đình thì “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân”, “Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung”. Theo đó, tài sản là quyền sử dụng đất mà bố mẹ chồng bà tặng cho một mình chồng bà là tài sản riêng của chồng bà, trừ trường hợp sau khi nhận và đăng ký tài sản đó chồng bà nhập nó vào khối tài sản chung của vợ chồng. Nếu bà Thư mong muốn cả hai vợ chồng đều có quyền như nhau đối với quyền sử dụng đất mà bố mẹ chồng đem tặng cho, có hai phương án để bà lựa chọn: Phương án thứ nhất: Bà cần vận động bố mẹ chồng tặng cho chung vợ chồng bà. Trong hợp đồng thỏa thuận giao quyền sử dụng đất cho vợ chồng bà. Việc có đồng ý tặng cho chung vợ chồng bà hay không là quyền của bố mẹ chồng bà, không ai được cưỡng ép. Phương án thứ hai: Nếu bố mẹ chồng bà chỉ đồng ý tặng cho riêng chồng bà, thì sau khi chồng bà nhận và đăng ký quyền sử dụng đất đứng tên chồng bà, bà cần vận động chồng bà nhập tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng. Việc có đồng ý nhập tài sản riêng được cho tặng riêng vào khối tài sản chung vợ chồng hay không là quyền của chồng bà, không ai được cưỡng ép. Bà Thư có thể tham khảo quy định về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tại Bộ luật Dân sự (từ Điều 722 đến Điều 726). Luật sư Lê Văn Đài VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.