Cách thể hiện bài hát tình cảm của Đạt luôn nhận được nhiều cảm tình từ phía người nghe.

Hàn Triệt