Kể từ khi phố đi bộ hồ Gươm hoạt động, các loài chó xuất hiện ngày một nhiều, không đeo rọ mõm, phóng uế đầy đường khiến nhiều người dân, du khách sợ hãi.

Duy Anh