Sức mạnh khủng khiếp của máy nén thủy lực đã khiến cho 21 cục pin ép cùng lúc bị biến dạng, nát bươm, không thể sử dụng được.

Video: Sức mạnh của máy nén thủy lực với 21 cục pin:

Nguồn video: YouTube/Crushit.