Sáng nay 14-4, HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016.

Dap ung yeu cau va nguyen vong chinh dang cua nhan dan - Anh 1

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy thành tựu, kinh nghiệm 30 năm đổi mới nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

“Trong thành tích ấy có vai trò đóng góp không nhỏ của HĐND các cấp của TP Hà Nội, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng chỉ ra rằng, trong 5 năm qua, với phương châm hoạt động đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp hiệu quả của UBND, UB MTTQ TP, HĐND TP và các cấp cơ sở tiếp tục có có nhiều đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, chất lượng hiệu quả từng bước được nâng lên.

Việc quyết định một số vấn đề quan trọng ở địa phương đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu đặt ra và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, sâu sát, quyết liệt, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề dân sinh bức xúc. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư tố cáo được quan tâm, đạt kết quả thiết thực.

HĐND các cấp từng bước được nâng cao vị thế, vai trò trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn TP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng chỉ ra rằng, hoạt động của HĐND các cấp nói chung, HĐND TP nói riêng vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ tiếp tục chỉ rõ những hạn chế đó và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Tại kỳ họp này, HĐND TP cũng sẽ xem xét, đánh giá về tổ chức và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016, tình hình chấp hành pháp luật và công tác xét xử của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP... Đồng thời, kỳ họp cũng sẽ biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2011-2016.