(CATP) Lúc 16 giờ 40 ngày 23-6-2008, một tiếng nổ phát ra từ phòng sơn dầu bóng cho sản phẩm mây tre tại kho thành phẩm Công ty TNHH Tuyến Hiệp Lợi, số 12A QL1A, KP2, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức.