(giao duc) - Đề thi thử ĐH-CĐ môn Toán năm 2012 (có đáp án kèm theo).