(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục gửi tới bạn đọc đáp án môn Toán vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh.

Đề thi môn Toán kỳ thi tuyển vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án đề thi Toán.