Chiều nay 21.6, học sinh tại Hà Nội tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 với môn Toán. Dưới đây là đáp án môn Toán.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội

Đáp án

Đáp án câu 1

Đáp án câu 4, câu 5