Báo Giao thông xin giới thiệu đáp án gợi ý của tất cả các đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017.

Dap an de thi minh hoa THPT Quoc gia 2017 - Anh 1

Báo Giao thông xin giới thiệu đến quý độc giả đáp án gợi ý của tất cả các đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017

Chiều qua (5/10), Bộ Giáo dục & Đào tạo đã công bố 14 đề thi minh họa cho các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo, những đề thi minh họa này giúp học sinh có thể hình dung mức độ, yêu cầu của đề thi chính thức để có kế hoạch ôn tập hợp lý.

Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên và thí sinh tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017, báo Giao thông xin giới thiệu đến quý độc giả đáp án gợi ý của tất cả các đề thi minh họa.

Đáp án đề thi minh họa môn Toán

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Toán.pdf

267.1k

Dap an de thi minh hoa THPT Quoc gia 2017 - Anh 2

Đáp án đề thi minh họa môn Vật lý

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn vật lý.pdf

409.41k

Dap an de thi minh hoa THPT Quoc gia 2017 - Anh 3

Đáp án đề thi minh họa môn Hóa học

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn hóa học.pdf

285.3k

Dap an de thi minh hoa THPT Quoc gia 2017 - Anh 4

Đáp án đề thi minh họa môn Tiếng Anh

dap an tieng anh.jpg

55.62k

Dap an de thi minh hoa THPT Quoc gia 2017 - Anh 5

Đáp án đề thi minh họa môn Sinh học

dap an tieng sinh hoc.jpg

48.41k

Dap an de thi minh hoa THPT Quoc gia 2017 - Anh 6

Đáp án đề thi minh họa môn Lịch sử

dap an lich su.jpg

48.14k

Dap an de thi minh hoa THPT Quoc gia 2017 - Anh 7

Đáp án đề thi minh họa môn Địa lý

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn địa lý.pdf

313.6k

Dap an de thi minh hoa THPT Quoc gia 2017 - Anh 8

Đáp án đề thi minh họa môn Ngữ văn

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn ngữ văn.pdf

241.15k

Dap an de thi minh hoa THPT Quoc gia 2017 - Anh 9

Đáp án gợi ý của đề thi minh họa môn Ngữ văn

Tiếp tục cập nhật…..

M.Anh