(PLO)- Mời các bạn thí sinh và phụ huynh xem đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đề thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học khối B, C, D năm 2011 diễn ra ngày 9-7 và sáng nay 10-7-2011.

Khối B: Xem các đề thi môn Hóa tại đây: Mã đề thi 846, Mã đề thi 794, Mã đề thi 638, Mã đề thi 517, Mã đề thi 429, Mã đề thi 153. Xem đáp án chính thức môn Hóa tại đây. Xem đề thi môn Toán tại đây. Xem đáp án chính thức môn Toán tại đây. Xem các đề thi môn Sinh tại đây: Mã đề thi 852, Mã đề thi 613, Mã đề thi 469, Mã đề thi 357, Mã đề thi 248, Mã đề thi 162. Xem đáp án chính thức môn Sinh tại đây. Khối C: Xem đề thi môn Văn tại đây. Xem đáp án chính thức môn Văn tại đây. Xem đề thi môn Địa lý tại đây. Xem đáp án chính thức môn Địa lý tại đây. Xem đề thi môn Sử tại đây. Xem đáp án chính thức môn Sử tại đây. QUỐC DŨNG