Trong khi đa số các cơ sở đào tạo chấp hành tốt quy chế, lấy chất lượng đào tạo làm đầu thì có nơi chạy theo số lượng, quản lý lỏng lẻo, dễ dãi trong thực hiện quy chế khiến chất lượng đào tạo tiến sĩ bị giảm sút, dẫn đến dư luận xã hội không đồng tình.

Dao tao tien si: Can co quy che phu hop chuan quoc te - Anh 1

Tại cuộc tọa đàm: “Nâng chất lượng đào tạo tiến sĩ” do Bộ GD - ĐT tổ chức mới đây, các chuyên gia nhận định, trước đây đa số tiến sĩ đào tạo ở nước ngoài, còn hiện nay đa số các tiến sĩ chủ yếu được đào tạo trong nước trong bối cảnh nhiều cơ sở đào tạo còn hạn chế đầu tư, thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất.

Trong đó, động cơ và mục tiêu của người học không phù hợp với bậc học này như việc đào tạo tiến sĩ là đào tạo nhà nghiên cứu, phát triển, sản sinh tri thức mới chứ không phải đào tạo kỹ năng để hành nghề… Do đó, dẫn đến xảy ra tình trạng lỏng lẻo, có phần dễ dãi trong quá trình đào tạo bậc học này khiến dư luận xã hội thời gian qua bức xúc nhiều.

Theo Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT), hiện nay cả nước có 160 cơ sở với 970 ngành đào tạo tiến sĩ. Liên quan đến công tác đào tạo bậc tiến sĩ, theo Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Bùi Văn Ga, năm 2011 Bộ GD-ĐT đã kiểm tra các cơ sở đào tạo tiến sĩ và cảnh cáo 101 ngành không đủ điều kiện đào tạo tiến sĩ và năm 2012 thì Bộ đã thu hồi quyết định đào tạo 57 ngành. Còn năm 2016, Bộ đang tiến hành kiểm tra và sẽ xử lý dừng các ngành không đủ điều kiện đào tạo tiến sĩ.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo, đạt chất lượng tương đương với các nước trên thế giới, theo các chuyên gia giáo dục, Bộ GD- ĐT và các bộ ngành có liên quan cần phải đưa ra định nghĩa rõ ràng về tiến sĩ cũng như các quy chế đào tạo tiến sĩ cho phù hợp với chuẩn quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay cũng như lấy tiêu chí chất lượng đặt lên hàng đầu.

Muốn vậy, không chỉ có tiêu chí rõ ràng cho những nghiên cứu sinh muốn làm tiến sĩ mà ngay cả hội đồng hướng dẫn cũng cần có những yêu cầu cụ thể về chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo phải nâng cao và đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để đào tạo nghiên cứu sinh…

H. Thành